Ort - Apsveikums Jaunajā gadā
ORT*OFIX

Vietnes izvēlne
Ieejas forma

Mūsu banneris
Mēs būsim pagodināti, ja paņemsi musu banneri savai lapai.

Interesantas lietasMūsu apmaklētājs

Laipni lūdzam, Viesis


<html><head><title>Muzikāls apsveikums Jaunajā 2014 gadā!!!</title>
<link type="text/css" rel="StyleSheet" href="http://ucozon.ru/_st/my.css" />
<style>
#td_progressp {background-color:#FF0000  ;height:12;}
#td_progress {background-color:#FFFF00   ;border:1px solid #000000;}
#td_progress1p {background-color:#8888FF;height:12;}
#td_progress1 {background-color:#FF8888;border:1px solid #000000;}
#td_progress2p {background-color:#FFFF88;height:12;}
#td_progress2 {background-color:#8888FF;border:1px solid #000000;}
#td_progress3p {background-color:#88FF88;height:12;}
#td_progress3 {background-color:#9900FF;border:1px solid #000000;}
#td_rem_weekp, #td_rem_dayp, #td_rem_hourp, #td_rem_minp, #td_rem_secp {background-color:#FFCC00; height:12;}
#td_rem_week, #td_rem_day, #td_rem_hour, #td_rem_min, #td_rem_sec {background-color:#FFFFCC;border:1px solid #000000;}
</style>
<script src='/SCRIN3/ALINA_14_fevral/events.js'></script>
</head>
<body onload='Init()' style="background: url(http://ucozon.ru/SCRIN3/ALINA_14_fevral/Elovuyevetki12.jpg); bgproperties:fixed; margin:10px; padding:10px;">
<div align="center">
<font color="#FFFF00"><span style="font-family: Monotype Corsiva; font-size: 46pt;">Laimigu 2014 gadu!!!</span></font><br>
<div style="border: 5px solid #FFFF00; height:450; width:750;"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" height="450" width="750"><param name="movie" value="http://ucozon.ru/SCRIN7/2/00121/2012/flash.swf"><param name="quality" value="high"><embed src="http://ucozon.ru/SCRIN7/2/00121/2012/flash.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" height="450" width="750"></object></div></div><br> <center><h2>Musu administrācija apsveic Jus ar 2014 gadu!<br> Lai Jums Jaunajā gadā izpildās visas iecerētās vēlmes!</h2><div align='center'><script>
 function OnInterval()
{
  now = new Date();
  var sNow = 'tagad: '+GetDateStr( now );
  var year = now.getFullYear();
  if( now.getMonth() < 7 ) --year;

  var begin, end;


  begin = new Date( 2013, 12-1, 31+1 )
  end = new Date( 2014, 1-1, 1 );
 
 
  Period( begin, end, 'td_progress','Skaititājs procentos sāksies no datuma — 2012-12-31',' Jaunā 2014 gada gaidišana beigusies','Priecigu Jauno gadu!!! Sveiks Jaunais gads!!!');

  SetTime( now, 'td_now', 'сейчас: %s' );
  //begin
  SetTime( begin, 'td_begin' );
  //end
  SetTime( end, 'td_end' );
  //remain
  Remain( end, 'td_rem_' );
}      

</script>
                            
        <h1>Skaititājs lidz Jaunajam 2014 gadam!</h1>        


<table width=90% align='center' cellpadding=5 cellspacing=0 class=bl>
                                    <tr>
      <td align=left id=td_begin>&nbsp;</td>

      <td align=center id=td_now>&nbsp;</td>
      <td align=right id=td_end>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan=3>
        <script>DrawLabProgress( 'td_progress' );</script>
      </td>
    </tr>

  </table>
 

  <table class=bl align=center width=90%>
    <col><col><col width=100%>
    <tr>
                                      <td height='22' colspan=3> Pagaidam lidz Jaunajam <b>2012</b> gadam palicis: </td>
    </tr>
    <tr>

      <td>nedēļas:</td>
      <td id=td_rem_week_label align=right>&nbsp;</td>
      <td><script>DrawProgress( 'td_rem_week' );</script></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>dienas:</td>
      <td id=td_rem_day_label align=right>&nbsp;</td>

      <td><script>DrawProgress( 'td_rem_day' );</script></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>stundas:</td>
      <td id=td_rem_hour_label align=right>&nbsp;</td>
      <td><script>DrawProgress( 'td_rem_hour' );</script></td>
    </tr>

    <tr>
      <td>minutes:</td>
      <td id=td_rem_min_label align=right>&nbsp;</td>
      <td><script>DrawProgress('td_rem_min' );</script></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>sekundes:</td>

      <td id=td_rem_sec_label align=right>&nbsp;</td>
      <td><script>DrawProgress( 'td_rem_sec' );</script></td>
    </tr>
  </table>
                               
<CENTER>
<div align="center" text="#000088">
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
 <!--
 var caution = false
 
 function setCookie(name, value, expires, path, domain, secure) {
     var curCookie = name + "=" + escape(value) +
         ((expires) ? "; expires=" + expires.toGMTString() : "") +
         ((path) ? "; path=" + path : "") +
         ((domain) ? "; domain=" + domain : "") +
         ((secure) ? "; secure" : "")
     if (!caution || (name + "=" + escape(value)).length <= 4000)
         document.cookie = curCookie
     else
         if (confirm("Cookie exceeds 4KB and will be cut!"))
             document.cookie = curCookie
 }
 
 function getCookie(name) {
     var prefix = name + "="
     var cookieStartIndex = document.cookie.indexOf(prefix)
     if (cookieStartIndex == -1)
         return null
     var cookieEndIndex = document.cookie.indexOf(";", cookieStartIndex + prefix.length)
     if (cookieEndIndex == -1)
         cookieEndIndex = document.cookie.length
     return unescape(document.cookie.substring(cookieStartIndex + prefix.length, cookieEndIndex))
 }
 
 function deleteCookie(name, path, domain) {
     if (getCookie(name)) {
         document.cookie = name + "=" +
         ((path) ? "; path=" + path : "") +
         ((domain) ? "; domain=" + domain : "") +
         "; expires=Thu, 01-Jan-70 00:00:01 GMT"
     }
 }
 
 function fixDate(date) {
     var base = new Date(0)
     var skew = base.getTime()
     if (skew > 0)
         date.setTime(date.getTime() - skew)
 }
 
 var now = new Date()
 fixDate(now)
 now.setTime(now.getTime() + 365 * 24 * 60 * 60 * 1000)
 var visits = getCookie("counter")
 if (!visits)
     visits = 1
 else
     visits = parseInt(visits) + 1
 setCookie("counter", visits, now)
 document.write("Вы заходили на страницы этого сайта " + visits + " раз(а)")
 
 // -->
 </SCRIPT>
</div>
                          <p > </CENTER><div text="#666666" align="center"><CENTER>
 <SCRIPT language=JavaScript>
<!--
d0 = new Date('October 5 2013');
d1 = new Date();
dt = (d1.getTime() - d0.getTime()) / (1000*60*60*24);
document.write('Musu lapai ir <B>' + Math.round(dt) + '</B>-dienas.');
-->
 
 // -->
 </SCRIPT><p></p>
                          <p align="left" class="mystyle2">&nbsp;</p>
                        </center>

                

                        </div>

<br><span style="font-family: Webdings; font-size: 12pt; color: rgb(255, 0, 0);">Пошли своему другу ссылку </span> <a href="http://ucozon.ru/SCRIN3/S_NOVIM_GODOM.html"> <span style="color: rgb(255, 0, 0);"> <u> http://ucozon.ru/SCRIN3/S_NOVIM_GODOM.html</u></span></a><br> Кликаем по оленям и они вам исполнят очаровательно поздравление<br><br><div align="left"><br>Установить к себе на сайт в окне ajax<br>устанавливать можно в любое место вашего сайта, так как будет видна только ссылка на вызов ajax <br><div class="bbCodeBlock"><div class="bbCodeName" style="padding-left:5px;font-weight:bold;font-size:7pt">Code</div><div class="codeMessage" style="border:1px inset;max-height:100px;overflow:auto;height:expression(this.scrollHeight&lt;5?this.style.height:scrollHeight&gt;200?'200px':''+(this.scrollHeight+5)+'px');"><br>&lt;a href="javascript://" onclick="new _uWnd('ajax','Поздравляем с 2012 годом!!!','625','425',{autosize:false,modal: false,close:true,header:true,nomove: false,fixed:true},'&lt;br&gt;&lt;div align=\'center\'&gt;&lt;object classid=\'clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000\' codebase=\'http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0\' height=\'300\' width=\'500\'&gt;&lt;param name=\'movie\' value=\'http://ucozon.ru/SCRIN7/2/00121/2012/flash.swf\'&gt;&lt;param name=\'quality\' value=\'high\'&gt;&lt;embed src=\'http://ucozon.ru/SCRIN7/2/00121/2012/flash.swf\' quality=\'high\' pluginspage=\'http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\' type=\'application/x-shockwave-flash\' height=\'300\' width=\'500\'&gt;&lt;/object&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt; &lt;center&gt;&lt;b&gt;Администрация нашего саита поздравляет вас с новым 2012 годом.&lt;br&gt; Пусть в новом году произойдут исполнения всех ваших желаний в Новом году!&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Пошли своему другу ссылку &lt;a href=\'http://ucozon.ru/SCRIN3/S_NOVIM_GODOM.html\'&gt;http://ucozon.ru/SCRIN3/S_NOVIM_GODOM.html&lt;/a&gt; &lt;br&gt; Кликаем по оленям и они вам исполнят очаровательно поздравление &lt;/center&gt;')"&gt;&lt;blink&gt;&lt;font color="red"&gt;&lt;b&gt;С новым годом Вас!!!&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;/blink&gt;&lt;/a&gt;</div></div><br><br>размеры настроены</div>
<script type="text/javascript" src="//yandex.st/share/share.js" charset="utf-8"></script>
<script type="text/javascript">
new Ya.share({
 'element': 'ya_share1',
 'elementStyle': {
 'type': 'button',
 'linkIcon': true,
 'border': false,
 'quickServices': ['yaru', 'vkontakte', 'facebook', 'twitter', 'odnoklassniki', 'friendfeed', 'moimir', 'lj']
 },
 'popupStyle': {
 'copyPasteField': true
 }
 });
</script>
<span id="ya_share1">
</span>
</body></html><div><span id="openstat2324925"></span><script type="text/javascript">var openstat = { counter: 2324925, next: openstat };(function(d, t, p) {var j = d.createElement(t); j.async = true; j.type = "text/javascript";j.src = ("https:" == p ? "https:" : "http:") + "//openstat.net/cnt.js";var s = d.getElementsByTagName(t)[0]; s.parentNode.insertBefore(j, s);})(document, "script", document.location.protocol);</script></div>

Kalendārs
«  Februāris 2023  »
PrOTCPkSSv
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728
Ierakstu arhīvs
Vietnes draugi


Все для веб мастера
Soft-new, Фильмы, Soft, Games, Музыка Web-мастер !!
Всё для вебмастера


ТОП рейтинг лучших сайтов
MEGA-ToP-ТОП раскрутка раскрутка сайтов.
Google-Add.com - Открытый Каталог Сайтов


Graffiti Decorations® Studio ™ Site Promoter
Statistika

Kopā Online: 1
Viesi: 1
Lietotāji: 0
Privāta mājas lapa © 2013-2023
Sveicināti, viesi!
Ja Jūs redziet šo ziņojumu, tātad Jūs neesiet veicis reģistrāciju. Reģistrējaties vai autorizējaties.
@ ort administrācija
\Ieteikt